onsdag den 14. oktober 2009

Vista WinFlip


Window Vista ကုိ သံုးတုန္းက Winflip ကုိ ေတာ္ေတာ္ သေဘာက်ခဲ့တယ္။ မအားလပ္တာနဲ႔ ျပန္မရွာျဖစ္ဘူး။ ဒီေန႔ေတာ့ ရလာၿပီ။ သံုးၾကည့္ေတာ့လဲ အရင္ေလာက္ စဲြစဲြလမ္းလမ္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သံုးေတာ့ သံုးေနတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လဲ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သလုိပဲ။ ဟီး။ သံုးၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ သံုးၾကည့္ေပါ့။ ဒီမွာ Download လုပ္ယူပါ။ ေမာင္ေစတနာ

Ingen kommentarer:

Send en kommentar