fredag den 28. maj 2010

RealtekAudio Driver R2.48

မိမိရဲ့ကြန္ျပဴတာမွာ Sound Driver လိုတယ္ဆို
ရင္ဒီေကာင္ေလးသံုးၾကည့္လိုက္ပါ....Sound
နဲ ့ပတ္သက္တာအားလံုးကိုလုပ္ေဆာင္ေပး
ပါတယ္.....အသံခ်ိန္မယ္ တုိးမယ္က်ယ္မယ္
ေပါ့...ေအာက္မွာေဒါင္းေလာ့လင္ခ့္ႏွစ္ခုေပး
ထားတယ္။တစ္ခုက Xp အတြက္၊တစ္ခုက
Vista 7 အတြက္...ဒီေလာက္ဆိုရင္အဆင္ေျပ
ၾကေရာေပါ့....။

Download Realtek For XP (29.9MB)
Download Realtek For Vista & 7: Part : 1 2 3
source:ကိုၾကီး

Ingen kommentarer:

Send en kommentar